THE OFFICE OF DIPENDRA KANDEL

"हजुरहरुको समस्या मेरो ईमेलमा आईसकेको ४८ घण्टा भित्र मैले सम्बन्धित देशमा भएको "नेपाली दुताबास" अथवा "अनरी कन्सुल" र नभएको अवस्थामा नेपालस्थित "पररास्त्र मन्त्रालय" र सबै काम को सम्मनानीय प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थ जानकारी गराउने छु |." 
- Er. Dipendra Kandel

कोभिड-१९ हेल्प डेस्क (COVID-19 - Help Desk)

नेपाल फर्किने (Return Nepal)
खानाको समस्या (Food Problem)
नेपाल फर्किने (Return Nepal)
खानाको समस्या (Food Problem)