THE OFFICE OF DIPENDRA KANDEL

Er. Dipendra Kandel

"Economic Diplomacy always starts from Civil Aviation."

Know More
Event Photos
Event Videos
Event Photos
Event Videos

Event Videos

ज्ञानेन्द्रलाई सलाम,मन्त्रीलाई कारबाही,बुद्धएयरको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ

09/17/2019 at Kathmandu

वाईडबडी प्रकरणका ठूला माछा सार्वजनिक, Nepal Airlines को बाजा बजाउछु 

09/12/2019 at Kathmandu

वाईडबडीको बाममाछा कंसारकार नै भएको खुलासा,ई कँडेलले मागे सुरक्षा । 

09/13/2019 at Kathmandu