Er. Dipendra Kandel

"Economic Diplomacy always starts from Civil Aviation."

Know More
Event Photos
Event Videos
Event Photos
Event Videos

Event Videos

ज्ञानेन्द्रलाई सलाम,मन्त्रीलाई कारबाही,बुद्धएयरको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ

09/17/2019 at Kathmandu

वाईडबडी प्रकरणका ठूला माछा सार्वजनिक, Nepal Airlines को बाजा बजाउछु 

09/12/2019 at Kathmandu

वाईडबडीको बाममाछा कंसारकार नै भएको खुलासा,ई कँडेलले मागे सुरक्षा । 

09/13/2019 at Kathmandu